revista piloto-experimental magazine-revista experimental
torsdag, december 08, 2005

Demana-la!!!

L?espai radioelèctric de Catalunya, per on circulen les ones de ràdio i televisió és, fins ara, un espai públic, o sigui, de totes i de tots nosaltres. Això vol dir que qualsevol ús que se'n faci, incloent-hi el comercial o l'institucional, és considerat com a servei públic. Però la nova Llei de l'Audiovisual (tardor de 2005) pretén eliminar-ho. En la proposta de llei només es manté el terme de servei públic per a les emissores de la Generalitat i dels ajuntaments, mentre que les ràdios i televisions privades deixarien d'estar obligades a oferir un servei públic.

D?altra banda, la nova llei no s'atreveix a reconèixer el Tercer Sector Audiovisual (comunitari i ciutadà, no públic-institucional ni privat-comercial), tot i que es contempla en bona part de les legislacions europees. Només preveu l'existència de ràdios i televisions ?privades sense ànim de lucre?, però reservant-los-hi les engrunes del pastís. Per tant, el que l'esborrany de la llei anomena ?Mitjans Comunitaris? acabarà ocupant un espai residual, fragmentat i marginalitzat, gens representatiu del teixit social català.

Els col·lectius i les entitats de la societat civil catalana volem una tercera part de l?espai audiovisual, no només en igualtat de condicions, sinó exigint a més a més que el Parlament de Catalunya no legitimi l?ús interessat (o deslegitimi l?ús democràtic) d?un espai públic que és de tothom.

Per tot això DEMANEM:
1. El manteniment de la definició de totes les emissions televisives i radiofòniques com a servei públic
2. La reclassificació del sistema audiovisual per tal que reconegui un tercer sector de mitjans de la societat civil organitzada. La introducció dels mitjans comunitaris dins la nova Llei de l?Audiovisual ha de garantir condicions d?igualtat respecte dels mitjans públics i privats
3. La regulació adient del Tercer Sector de l?Audiovisual, preservant el dret a la comunicació del ventall de col·lectius més ampli possible, tant pel que fa a l?accés a la informació com a la gestió directa dels mitjans• BIO
• CONTATO

• archives ::::::.: .:.. . .
• marts 2002
• april 2002
• maj 2002
• juni 2002
• juli 2002
• august 2002
• september 2002
• oktober 2002
• november 2002
• december 2002
• januar 2003
• februar 2003
• marts 2003
• april 2003
• maj 2003
• juni 2003
• juli 2003
• august 2003
• september 2003
• oktober 2003
• november 2003
• december 2003
• januar 2004
• februar 2004
• marts 2004
• april 2004
• maj 2004
• juni 2004
• juli 2004
• august 2004
• september 2004
• oktober 2004
• november 2004
• december 2004
• januar 2005
• februar 2005
• marts 2005
• april 2005
• maj 2005
• juni 2005
• juli 2005
• august 2005
• september 2005
• oktober 2005
• november 2005
• december 2005
• januar 2006
• februar 2006
• marts 2006
• april 2006
• maj 2006
• juni 2006
• juli 2006
• september 2006
• oktober 2006
• november 2006
• december 2006
• januar 2007
• februar 2007
• marts 2007
• april 2007
• maj 2007
• juni 2007
• juli 2007
• august 2007
• september 2007
• oktober 2007
• november 2007
• januar 2008
• februar 2008
• marts 2008
• april 2008
• maj 2008
• juni 2008
• august 2008
• februar 2009
• august 2009
• november 2009
• december 2009


• ex-MACHINAS::::::::.:.. . .‹ webdesign

blogchalk: Fernanda Zanuzzi/Female/26-30. Lives in Brazil/Porto Alegre/Bom Fim and speaks Portuguese, English, Spanish and a mica of Catalan. Spends 40% of daytime online. Uses a Fast (128k-512k) connection.


COPYLEFT CONTINGUT ::